© Revista Annisaa Romania

R 34 Științele hadith-ului ‎(continuare)‎ Urmarea Sunnei și însemnătatea acestui lucru

În numele lui Allah Cel Milostiv, ‎ÎndurătorUrmarea Sunnei și însemnătatea acestui lucru ‎‎

Sunna Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi ‎wa ‎sallam, ‎are o importanță deosebită pentru fiecare ‎musulman, ‎fiind a ‎doua sursă de cunoaștere, imediat după ‎Nobilul ‎Coran. ‎Versetele acestuia conțin sensuri ascunse, ‎care ar putea ‎fi ‎interpretate în mod diferit, fără acest ‎sistem definit ‎de ‎interpretare a lor.‎

Urmarea Sunnei este obligatorie pentru ‎toți ‎musulmanii, ‎acest lucru fiind dovedit atât de Coranul cel ‎Glorios ‎și de ‎relatările Profetului Mohammed, salla Allahu ‎aleihi wa ‎sallam, ‎cât și de faptele primelor generații de ‎musulmani și ‎de acceptul ‎unanim al comunității Islamice.‎

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala spune în Nobilul Coran:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Cel ce se supune Trimisului, se supune, neîndoielnic, ‎și ‎lui ‎Allah. Cât despre cei care întorc spatele, Noi nu te-‎am ‎trimis să ‎fii peste ei păzitor!‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎
Surat An-Nisa‎ꞌ, 4:80

De asemenea, găsim:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Nu se cuvinte ca un drept-credincios și nicio drept-‎‎‎credincioasă să mai aleagă, dacă Allah și Trimisul Său ‎au ‎hotărât în ‎privința lor un lucru. Iar acela care ‎se ‎răzvrătește împotriva lui ‎Allah și a Trimisului Său se află ‎în ‎rătăcire învederată.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ ‎
Surat Al-‎ꞌAhzab, 33:36

În Pelerinajul de Adio, Profetul Mohammed, ‎salla ‎Allahu ‎aleihi wa sallam, a spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎V-am lăsat vouă două lucruri: Coranul și ‎Tradiția ‎mea ‎‎(Sunna); dacă vă veți ține de ele, nu veți ‎rătăci ‎niciodată.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‏ ‏‎
(relatat de Bayhaqi)‎
‎‎

Sunt binecunoscute, de asemenea, cuvintele Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, care spun:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Oricine reînvie un aspect din Sunna mea, care a ‎fost ‎uitat ‎după moartea mea, va avea o răsplată echivalentă cu ‎cea ‎a ‎oamenilor care o urmează, fără a diminua din ‎răsplata ‎lor.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
(relatat de Tirmidhi)‎

Într-o altă relatare, se afirmă că Profetul, salla ‎Allahu ‎aleihi ‎wa sallam, a spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Oricine reînvie Sunna mea mă iubește și oricine ‎mă ‎iubește ‎pe mine va ajunge în Paradis.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
(relatat de ‎Tirmidhi)‎

Care dintre musulmanii ce cunosc aceste ‎cuvinte ‎ale ‎Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam, nu își ‎doresc ‎să ‎urmeze calea lui, pentru a fi în Paradis, alături de el?‎ ‎‎

Noi, musulmanii, știm că urmarea Sunnei ‎Profetului, ‎salla ‎Allahu aleihi wa sallam, este obligatorie, pentru că ‎ceea ‎ce ‎Allah subhanahu wa ta‎ꞌala a decretat și a ‎întărit ‎prin ‎cuvintele Trimisului Său, Mohammed, salla ‎Allahu ‎aleihi ‎wa sallam, este ceea ce este cel mai bine ‎pentru ‎noi, ‎indiferent dacă vedem sau nu acest lucru, fapt ‎care ‎ne ‎aduce nenumărate beneficii. În Nobilul Coran este scris:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Acestea sunt orânduielile lui Allah, iar acela care ‎este ‎supus ‎lui Allah și Trimisului Său, pe acela îl va face [Allah] ‎să ‎intre ‎în Grădini pe sub care curg pâraie, pentru a ‎rămâne veșnic ‎în ‎ele, iar aceasta este mare izbândă.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
Surat An-Nisa‎ꞌ, 4:13 ‎‎

Profetul însuși, salla Allahu aleihi wa sallam, ne ‎îndemna ‎să ‎îi urmăm tradiția, să observăm ritualurile de adorare ‎și ‎să le ‎urmăm, să îl ascultăm, să memorăm și să ‎transmitem ‎mai ‎departe învățăturile sale. Mesagerul lui Allah, ‎salla ‎Allahu ‎aleihi wa sallam, a spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Urmați tradiția mea și tradiția califilor bine-‎călăuziți ‎care ‎vor veni după mine.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
(relatat de Tirmidhi și ‎Abu Dawud)‎

Prin Sunna Profetului, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, ‎Religia ‎noastră devine completă, alhamdulilleh. ‎‎

Nobilul ‎Coran ‎este Revelația Divină, prin care ni se ‎cere să Îl adorăm ‎pe ‎Allah prin Rugăciune, Post, caritate, însă ‎pot ‎exista ‎interpretări diferite în ceea ce privește modalitățile de a face acest lucru. De aceea, prin Mila Sa ‎nemărginită, ‎Allah ‎Preaînaltul ne-a trimis ca exemplificare ‎pe Profetul ‎Său, ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, ‎care ‎practica învățăturile ‎aduse prin Coranul cel Glorios în ‎cel ‎mai exemplar mod cu putință, ‎fapt care a determinat-o ‎pe ‎Aisha, mama credincioșilor, radhi ‎Allahu anha, să afirme:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Caracterul său a fost Coranul.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎ ‎
(relatat de Ahmad și Muslim)‎

Cu privire la aceasta, Ibn Kathir a spus în Tăfsir:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Aceasta înseamnă că Profetul, salla Allahu aleihi ‎wa ‎sallam, ‎acționa în conformitate cu poruncile și ‎interdicțiile ‎din ‎Coran. Natura și caracterul său au fost modelate ‎în ‎funcție de ‎Coran. Deci, el, salla Allahu aleihi wa sallam, a ‎făcut tot ‎ceea ‎ce este poruncit în Coran și a evitat tot ceea ‎ce este interzis ‎în ‎Coran; și acest lucru a fost posibil pentru ‎că Allah ‎subhanahu wa ‎ta‎ꞌala l-a înzestrat pe Profetul ‎Mohammed, ‎salla Allahu aleihi wa ‎sallam, cu calități ‎mărețe, precum ‎generozitatea, curajul, iertarea, ‎toleranța ‎și multe alte ‎calități frumoase.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎

Astfel, cine se supune Trimisului lui Allah, salla ‎Allahu ‎aleihi ‎wa sallam, se supune lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, ‎iar ‎cine ‎îi tăgăduiește învățăturile, Îl tăgăduiește pe ‎Allah ‎Preaînaltul:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Între noi și voi se află Cartea lui Allah; ceea ce găsim ‎în ‎ea ‎permis, permitem, iar ceea ce găsim în ea ‎interzis, ‎interzicem; ‎cu siguranță că ceea ce a interzis ‎Profetul, salla ‎Allahu aleihi wa ‎sallam, este la fel ca ‎interdicția venită de ‎la Allah.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
(relatat ‎de Ibn Majah)‎

Profetul Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, ne-‎‎a ‎interzis să adăugăm ceva învățăturilor sale și să mințim ‎în ‎ceea ce ‎privește cuvintele sale, spunându-ne:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Cine minte în ceea ce mă privește, nu se poate ‎compara ‎cu ‎minciuna asupra altuia, cine minte ‎despre ‎mine ‎intenționat, să-și pregătească sălașul în ‎Foc.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
(relatat de Ahmad)‎

De asemenea, Allah Preaînaltul spune în Nobilul Coran:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎În ziua aceea își va mușca nelegiuitul mâinile și va ‎zice: ‎‎«Ce ‎bine ar fi fost dacă aș fi urmat calea cu Trimisul.»‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
Surat Al-Furqan, 25:27

Toți musulmanii ar trebui să ‎urmeze ‎exemplul ‎companionilor, radhi Allahu anhum, care ‎arătau ‎supunere ‎tuturor faptelor pe care le poruncea Profetul, ‎salla ‎Allahu ‎aleihi wa sallam, ascultau toate cuvintele sale și ‎le ‎urmau ‎întocmai, evitând tot ceea ce el, salla Allahu ‎aleihi ‎wa ‎sallam, interzicea. Ei îl urmau pe Trimisul lui ‎Allah, ‎salla ‎Allahu aleihi wa sallam, în toate acțiunile, fără ‎a ‎întreba ‎motivul pentru care el, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, ‎făcea ‎acel lucru, deoarece știau că ceea ce Mesagerul ‎lui ‎Allah, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, obișnuia să facă ‎‎,era ‎exact ‎după cum poruncise Allah subhanahu wa ‎ta‎ꞌala. ‎Un ‎exemplu în acest sens îl găsim în următoarea relatare:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Odată, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, s-a dus să-‎‎și ‎îndeplinească Rugăciunea împreună cu companionii ‎săi, ‎radhi ‎Allahu anhum, iar când a intrat în moschee, s-‎a ‎descălțat și și-a pus ‎încălțările în stânga. Când au ‎văzut ‎aceasta, companionii, radhi ‎Allahu anhum, au făcut și ‎ei la ‎fel. După ce au terminat Rugăciunea, ‎Profetul, salla ‎Allahu ‎aleihi wa sallam, i-a întrebat:‎ ‎
‎«Ce v-a făcut să vă descălțați?»‎
Ei au răspuns:‎
‎«Te-am văzut că te-ai descălțat, așa că ne-am descălțat ‎și ‎noi.»‎
Atunci Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎
‎«A venit Îngerul Jibril, aleihi sallam, la mine și mi-a spus ‎că ‎am ‎murdărie pe talpa încălțămintei. »‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
(relatat de Abu ‎Dawud)

Companionii, radhi Allahu anhum, urmașii lor, ca ‎și ‎învățații ‎musulmani din toate timpurile sunt de acord cu ‎privire ‎la ‎faptul că urmarea Sunnei Profetului, salla Allahu ‎aleihi wa ‎sallam, ‎este obligatorie și că tot ceea ce a spus ‎sau a făcut ‎Mesagerul lui ‎Allah, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, este ‎adevărata cale a unui ‎credincios. Sheikh-ul ‎Islamului, Ibn ‎Taymiyya, a spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Se știe că nu există vreun imam acceptat de ‎comunitatea Islamică, în general, care să contrazică ‎intenționat ‎tradiția ‎Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa ‎sallam. ‎Ba ‎chiar ei sunt de acord că este obligatoriu să ‎urmăm ‎tradiția ‎Profetului, salla Allahu aleihi wa sallam, și ‎că ‎afirmația ‎oricăruia dintre noi poate fi acceptată sau ‎respinsă, ‎în ‎afară de cea a Profetului Mohammed, salla ‎Allahu ‎aleihi ‎wa sallam.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎

Sunna Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi ‎wa ‎sallam, ‎este deosebit de vastă, cuprinzând învățături cu ‎privire ‎la ‎toate domeniile vieții, producând beneficii atât ‎morale, cât ‎și ‎fizice, pentru toți cei care o urmează. Ea este ‎asemenea ‎unei ‎comori de preț, care va aduce cu sine, ‎inshaAllah, ‎fericirea ‎supremă, reprezentând singura ‎explicație validă ‎a ‎învățăturilor Coranice și singura ‎modalitate de a evita ‎greșelile în ‎orice privință. Allah ‎subhanahu wa ta‎ꞌala spune ‎în Coranul cel ‎Glorios:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎(…) dacă aveți neînțelegeri într-o chestiune, aduceți-‎o ‎‎[întru ‎judecare] la Allah și la Trimis, dacă voi credeți în ‎Allah și ‎în ‎Ziua de Apoi! Aceasta este mai bine și cu mai ‎bune urmări.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎
Surat An-Nisa‎ꞌ, 4:59

Imam Malik a spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Sunna este ca și Arca lui Noe, aleihi sallam. ‎Oricine ‎se ‎îmbarcă găsește salvarea și cine o respinge, se va ‎îneca.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎

InshaAllah să păstrăm mereu vie în inimile ‎noastre ‎Sunna ‎Profetului Mohammed, salla Allahu aleihi wa ‎sallam, ‎să o ‎aplicăm întotdeauna în viețile noastre, pentru ‎ca ‎frumoasa ‎noastră Religie să fie completă și să evităm ‎umilirea ‎și ‎degradarea noastră, atât în această lume, cât și în ‎Viața de ‎Apoi.‎ ‎‎

Allahu Alam

Redactor
Oana Mariam