© Revista Annisaa Romania

R 34 Tăfsir Surat Al-Fajr (versetele 15-30)‎ de Ibn Kathir

‎‎
În numele lui Allah Cel Milostiv, Îndurător

15. Cât despre om, când Domnul său îl încearcă și îl
‎cinstește ‎și este ‎îndurător cu el, atunci el zice: «Domnul ‎meu m-a cinstit!»‎
‎16. Însă când Domnul său îl încearcă și-i micșorează ‎lui ‎înzestrarea, ‎atunci el zice:
«Domnul meu m-a umilit!»‎
‎17. Dar nu! Voi nu-l cinstiți pe orfan
‎18. Și nu vă îndemnați la hrănirea orfanului‎
‎19. Și mâncați moștenirea cu lăcomie‎
‎20. Și iubiți averea cu o dragoste fără de margini!‎
‎21. Nu! Când Pământul va fi prefăcut în pulbere‎
‎22. Și va veni Domnul tău, când Îngerii vor sta rânduri-‎rânduri
‎23. Și va fi adusă în Ziua aceea Gheena, în Ziua aceea ‎omul ‎își ‎amintește. Dar cum să-i mai fie lui de folos amintirea?‎
‎24. Și va zice el: «Ce bine ar fi fost dacă aș fi făcut mai ‎înainte ‎‎[fapte ‎bune] pentru viața mea!»‎
‎25. Dar în Ziua aceea nimeni nu va osândi așa cum ‎osândește El
‎26. Și nimeni nu va lega așa de strâns cum leagă El…‎
‎27. «O, tu suflet liniștit!‎
‎28. Întoarce-te la Domnul tău mulțumit și împăcat
‎29. Și intră între robii Mei‎
‎30. Și intră în Raiul Meu!»

Bogăția și sărăcia sunt un test pentru robii lui ‎Allah ‎Preaînaltul și nu ‎un simbol al onoarei sau al rușinii ‎‎

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala respinge credința ‎omului ‎conform căreia, ‎dacă El,‎ Preaînaltul, îi oferă bogăție, este o ‎formă de onorare a lui. ‎Deci, nu ‎poate fi vorba de așa ceva, deoarece ‎ceea ce Allah ‎Atotputernicul ‎oferă nu este altceva decât o încercare ‎și un ‎test, așa cum găsim ‎scris în Nobilul Coran:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Oare socotesc ei că ceea ce Noi le dăruim din bunuri ‎și ‎copii ~ Sunt ‎bunuri pe care Noi le dăm în grabă? Nu, ei nu ‎pricep ‎‎(69)!‎‎‎‎‎"‎‎‎
Surat Al-Mu‎ꞌminun, 23:55-56)‎‏ ‏‎

Explicația numărului din paranteză, din verset:‎ ‎‎

69) Să nu creadă rătăciții că bunurile cu care-i dăruim ‎Noi ‎în ‎această viață sunt răsplată pentru ceea ce săvârșesc ‎ei! ‎Dimpotrivă, ‎ei vor fi întrebați de ce nu au adus mulțumiri ‎pentru ‎ele și vor fi ‎pedepsiți pentru nemulțumire și pentru ‎necredință.‎ ‎‎

De asemenea, o altă credință a omului este aceea că, ‎dacă ‎Allah ‎Preaînaltul îi reduce din mijloacele sale de trai, ‎aceasta ‎nu este ‎altceva decât o formă de a îl umili, de a îi ‎provoca rușinea. ‎‎

Însă, așa ‎cum Allah Preaînaltul spune:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Dar nu! (…)‎‎‎‎‎"‎‎‎,‎

înseamnă că faptele nu sunt așa cum le susține omul, ‎nici ‎într-un ‎caz, nici în celălalt.‎

Allah Preaînaltul poate oferi bogăție cui dorește, atât ‎celui ‎pe care îl ‎iubește, cât și celui pe care nu îl iubește. ‎‎

De ‎asemenea, El, ‎Atotputernicul, poate reduce ‎mijloacele de ‎trai atât ale celui pe care ‎îl iubește, cât și pe cele ‎ale ‎persoanei pe care nu o iubește. Însă, în ‎ambele cazuri, ‎Allah ‎subhanahu wa ta‎ꞌala trebuie ascultat și adorat. ‎Dacă ‎cineva este ‎bogat, trebuie să Îi mulțumească lui ‎Allah ‎Preaînaltul pentru acest ‎lucru, iar dacă este sărac, ‎atunci ‎trebuie să rămână răbdător, ‎mulțumindu-I în continuare ‎lui ‎Allah subhanahu wa ta‎ꞌala.‎ ‎‎

Punctul de vedere greșit în care robii lui Allah ‎Preaînaltul ‎privesc ‎bogăția

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala spune:

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Dar nu! Voi nu-l cinstiți pe orfan.‎‎‎‎‎"‎‎‎,‎

acest verset conținând Porunca lui Allah Preaînaltul de ‎a îl ‎cinsti pe ‎orfan.‎

Sahl ibn Sa‎ꞌid, radhi Allahu anhu, a relatat că Mesagerul ‎lui ‎Allah, ‎salla Allahu aleihi wa sallam, a spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎«Fiți păzitorii orfanilor și veți fi ca acestea două ‎aproape ‎de ‎Paradis!», apoi și-a apropiat degetul arătător de ‎cel ‎mijlociu.‎‎‎‎‎"‎‎‎
(relatat de Abu Dawud)‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Și nu vă îndemnați la hrănirea sărmanului.‎‎‎‎‎"‎‎‎,‎

semnifică faptul că oamenii nu poruncesc ca cei săraci ‎și ‎nevoiași să ‎fie tratați cu bunătate și nici nu se ‎încurajează ‎reciproc să facă acest ‎lucru.‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Și mâncați moștenirea cu lăcomie.‎‎‎‎‎"‎‎‎,‎

înseamnă cheltuirea moștenirii orfanilor.‎ ‎‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Și mâncați (…) cu lăcomie.‎‎‎‎‎"‎‎‎,‎

înseamnă prin toate mijloacele prin care ei pot ‎obține ‎averea ‎orfanilor, fie pe cale legală, fie în mod ilegal.‎ ‎‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Și iubiți averea cu o dragoste fără de margini!‎‎‎‎‎"‎‎‎,‎

însemnând: în abundență. Acest lucru, însă, nu face ‎altceva ‎decât să ‎le mărească gradul de răutate.‎

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala spune cu privire la aceasta ‎în ‎Nobilul ‎Coran:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Nu! Când Pământul va fi prefăcut în pulbere ~ Și va ‎veni ‎Domnul ‎tău, când Îngerii vor sta rânduri-rânduri ~ Și va ‎fi ‎adusă în Ziua ‎aceea Gheena, în Ziua aceea omul își ‎amintește. Dar ‎cum să-i mai fie ‎lui de folos amintirea? ~ Și ‎va zice el: «Ce bine ar fi ‎fost dacă aș fi ‎făcut mai înainte ‎‎[fapte bune] pentru viața mea!» ~ ‎Dar în Ziua ‎aceea nimeni ‎nu va osândi așa cum osândește El ~ Și ‎nimeni nu va ‎lega ‎așa de strâns cum leagă El… ~ «O, tu suflet liniștit! ‎‎~ ‎Întoarce-‎te la Domnul tău mulțumit și împăcat ~ Și intră ‎între ‎robii Mei ~ Și ‎intră în Raiul Meu!»‎‎‎‎‎"‎‎‎
Surat Al-Fajr, 89:21-30 ‎‎

În Ziua Judecății, fiecare persoană va fi răsplătită în ‎funcție ‎de ceea ‎ce a făcut, bun sau rău Allah Atotputernicul îi ‎informează pe oameni cu privire la ‎ceea ce ‎se va întâmpla în Ziua ‎Judecății:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Nu! (…)‎‎‎‎‎"‎‎‎,‎

însemnând: cu adevărat.‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Când Pământul va fi prefăcut în pulbere.‎‎‎‎‎"‎‎‎,‎

semnificând că Pământul și munții vor fi aplatizați ‎și ‎nivelați, făcând ‎posibil ca până și oamenii din morminte să ‎se ‎ridice pentru Domnul ‎lor.‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Și va veni Domnul tău (…)‎‎‎‎‎"‎‎‎,‎


însemnând: pentru judecata creaturilor Sale. Acest ‎lucru se ‎va ‎întâmpla numai după ce oamenii vor cere ‎ajutorul ‎tuturor celorlalți ‎Mesageri, aleihum sallam, unul după ‎altul. ‎‎

Cu toate acestea, fiecare ‎dintre ei va spune:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Nu pot face nimic pentru voi.‎‎‎‎‎"‎‎‎

Acest lucru va continua până când implorarea ‎oamenilor ‎va ajunge ‎până la cel mai bun dintre toți ‎oamenii, ‎Mohammed, salla Allahu ‎aleihi wa sallam, iar el va spune:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Voi interveni, voi interveni.‎‎‎‎‎"‎‎‎

Astfel, atunci când Ziua Judecății va sosi, el, salla ‎Allahu ‎aleihi wa ‎sallam, va merge la Allah Preaînaltul pentru ‎a ‎interveni pentru ‎întreaga Umma, iar Allah subhanahu wa ‎ta‎ꞌala îi ‎va permite ca el să ‎mijlocească pentru ea. Aceasta ‎va fi prima dintre ‎mijlociri, fapt ‎discutat mai pe larg în ‎Surat Al-‎ꞌIsra‎ꞌ.‎

Așadar, Allah Atotputernicul va veni în Ziua ‎Judecății ‎însoțit de ‎Îngeri, aleihum sallam, care vor sta rânduri-‎‎rânduri în fața Lui, ‎Preaînaltul.‎

Apoi, Allah subhanahu wa ta‎ꞌala a spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Și va fi adusă în Ziua aceea Gheena (…)‎‎‎‎‎"‎‎‎

Cu referire la aceasta, Abdullah ibn Mas‎ꞌud, radhi ‎Allahu ‎anhu, a ‎relatat că Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi ‎wa ‎sallam, a spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Iadul va fi adus aproape în acea Zi, iar acesta va ‎avea ‎șaptezeci de ‎mii de lese, iar fiecare dintre lese va ‎avea ‎șaptezeci de mii de Îngeri, ‎care le vor trage.‎‎‎‎‎"‎‎‎
(relatat ‎de Muslim și Tirmidhi)‎

Allah Preaînaltul spune apoi:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎(…) în Ziua aceea, omul își amintește. (…)‎‎‎‎‎"‎‎‎,‎

semnificând: își amintește faptele sale și tot ceea ce a ‎făcut, ‎din ‎trecut și până în prezent.‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎(…) Dar cum să-i mai fie lui de folos amintirea?‎‎‎‎‎"‎‎‎,‎

însemnând: cum ar putea amintirea să-i mai fie acum ‎de ‎vreun ‎folos?‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Și va zice el: «Ce bine ar fi fost dacă aș fi făcut mai ‎înainte ‎‎[fapte ‎bune] pentru viața mea!»‎‎‎‎‎"‎‎‎,‎

semnificând: dacă a fost o persoană necredincioasă, ‎va ‎regreta ‎acum fiecare act de nesupunere pe care l-a făcut, ‎iar dacă ‎a fost ‎credincioasă, atunci va regreta că nu a făcut ‎și mai multe acte ‎de ‎adorare.‎

Imam Ahmad a relatat de la Mohammed ibn Abu ‎Amira, ‎care a spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Chiar dacă un rob al lui Allah ar sta cu fața în ‎pământ ‎‎(în ‎prosternare) din momentul în care se naște și ‎până ‎când ‎îmbătrânește și moare, aflându-se în supunere totală ‎față ‎de ‎Allah Preaînaltul, i s-ar părea nesemnificative toate ‎aceste ‎acte de ‎adorare în Ziua Judecății. El își va dori să se ‎poată reîntoarce ‎la ‎viață, pentru a face și mai multe acte de ‎supunere și adorare.‎‎‎‎‎"‎‎‎ ‎‎

Allah Preaînaltul a spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Dar în Ziua aceea nimeni nu va osândi așa cum ‎osândește ‎El.‎‎‎‎‎"‎‎‎,‎

însemnând: nimeni nu poate pedepsi într-un mod ‎mai ‎sever și mai ‎puternic decât o va face Allah Atotputernicul ‎cu cei ‎care nu I s-au ‎supus.‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Și nimeni nu va lega așa de strâns cum leagă El…‎‎‎‎‎"‎‎‎,‎

semnificând: nimeni nu va pedepsi și nu va lega mai ‎sever ‎decât o va ‎face El, Atotputernicul, cu cei care au ‎fost ‎necredincioși în fața ‎Domnului lor. Acest lucru este valabil ‎mai ‎ales pentru criminali și ‎pentru cei care au făcut rău, ‎mai mult decât ‎pentru toate celelalte ‎Creații ale lui Allah ‎Preaînaltul.‎

Însă, în ceea ce privește sufletul pur și liniștit, acestuia ‎i se ‎va spune:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎O, tu, suflet liniștit! ~ Întoarce-te la Domnul tău (…)‎‎‎‎‎"‎‎‎,‎ ‎‎

însemnând: în apropierea Sa, Preaînaltul, primind ‎Răsplata ‎Sa și ‎ceea ce El, Atotputernicul, a pregătit pentru robii ‎Săi ‎drept-‎credincioși în Paradisul Său.‎

‎‎‎‎‎‎"‎‎‎‎(…) mulțumit (…)‎‎‎‎‎"‎‎‎,‎
semnificând: cu Allah subhanahu wa ta‎ꞌala, care va fi ‎mulțumit ‎de ‎robul Său și îl va răsplăti.‎
‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎(…) și împăcat.‎‎‎‎‎"‎‎‎,‎

însemnând: cu sine.‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Și intră între robii Mei.‎‎‎‎‎"‎‎‎,‎

semnificând: în rândurile lor.‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎Și intră în Raiul Meu!‎‎‎‎‎"‎‎‎,‎

acest lucru va fi spus atât în momentul morții, cât și ‎în ‎Ziua ‎Judecății. Vestea cea bună va fi dată celui credincios ‎de ‎către ‎Îngeri, aleihum sallam, atât în momentul morții, cât ‎și în ‎momentul ‎în care acesta se va ridica din mormântul ‎său.‎ ‎‎

Ibn Abu Hatim a relatat de la Ibn Abbas, radhi Allahu ‎anhu, ‎în ceea ‎ce privește Cuvintele lui Allah Preaînaltul:‎ ‎‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎«O, tu suflet liniștit! ~ Întoarce-te la Domnul tău ‎mulțumit ‎și ‎împăcat.»‎

că au fost revelate în timp ce Abu Bakr, radhi Allahu ‎anhu, ‎stătea ‎alături de Mesagerul lui Allah, salla Allahu aleihi ‎wa ‎sallam.‎
El (Abu Bakr) a spus:‎
‎«O, Mesager al lui Allah! Nu am auzit nimic mai bun decât ‎aceasta!»‎
Atunci, Profetul, salla Allahu aleihi wa sallam, i-a spus:‎
‎«Cu adevărat, acest lucru va fi spus pentru tine.»‎‎‎‎‎"‎‎‎

Acesta este sfârșitul Tăfsir-ului Surei Al-Fajr și ‎toate ‎laudele și ‎mulțumirile I se cuvin lui Allah subhanahu wa ta‎ꞌala.‎

Allahu Alam

Redactor
Oana Mariam