© Revista Annisaa Romania

R 34 Uthman ibn Affan, radhi Allahu anhu,‎ al treilea calif al Islamului ‎(continuare)‎

În numele lui Allah Cel Milostiv, ‎ÎndurătorAlegerea lui Uthman, radhi Allahu anhu ‎‎

Omar, radhi Allahu anhu, pe patul său de moarte a ‎format ‎un ‎comitet din șase persoane, dintre care să fie ‎ales ‎următorul ‎calif al Islamului. Cei șase au fost: Ali ibn Abu ‎Talib, ‎Uthman ‎ibn Affan, Abdur-Rahman ibn Awf, Sa‎ꞌd ibn ‎Abi Waqqas, Az-‎‎Zubair ibn Al-Awwam și Talha ibn ‎Ubaidullah, radhi Allahu ‎anhum.‎ ‎‎

Omar, radhi Allahu anhu, le-a cerut ca, după moartea ‎sa, ‎în ‎termen de 3 zile să fie ales următorul calif și acesta ‎să ‎depună ‎jurământul în cea de a patra zi. Pentru că ‎Talha, ‎radhi Allahu anhu, ‎nu se afla atunci în Medina, s-a ‎pus ‎condiția ca numai în cazul ‎revenirii sale la timp, să ‎poată ‎participa la alegeri, în caz contrar ‎ceilalți trebuie ‎să ‎delibereze în absența sa.‎

Abdur-Rahman ibn Awf, radhi Allahu anhu, a ‎dorit ‎să ‎participe la aceste alegeri ca moderator și nu ‎ca ‎eligibil, ‎începându-și imediat misiunea, întrebând, ‎pe ‎fiecare ‎separat, cui îi va acorda votul său. Ali, radhi Allahu ‎anhu, ‎a ‎spus că-l votează pe Uthman, radhi Allahu anhu, ‎iar ‎Uthman, radhi ‎Allahu anhu, a spus că votează pentru ‎Ali, ‎radhi Allahu anhu, Zubair ‎a spus că Ali sau Uthman, ‎radhi ‎Allahu anhum, iar Sa‎ꞌd a spus că ‎votează pentru ‎Uthman, ‎radhi Allahu anhum.‎

Abdur-Rahman, radhi Allahu anhu, a continuat să ‎întrebe ‎și ‎alți lideri ai opiniei publice din Medina, care îl ‎favorizau ‎pe ‎Uthman, radhi Allahu anhu, și a ajuns la ‎concluzia ‎că ‎majoritatea oamenilor se declară pentru
alegerea lui Uthman, radhi Allahu anhu, pentru a ‎fi ‎succesorul lui ‎Omar, radhi Allahu anhu. Astfel, la patru ‎zile ‎după moartea lui ‎Omar, radhi Allahu anhu, pe ‎‎11 ‎noiembrie 644, adică 5 Muharram a ‎anului 23 H., ‎Uthman, ‎radhi Allahu anhu, este ales ca succesor al lui ‎Omar, ‎radhi ‎Allahu anhu, și numit al treilea calif al ‎Islamului, ‎primind ‎titlul nobil de ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎Amir Al-Muminin‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎.‎

Califatul (644–656)‎

Imediat după preluarea funcției, Uthman, radhi ‎Allahu ‎anhu, ‎a emis o serie de normative, pentru ca toți ‎funcționarii ‎să ‎implementeze de urgență toate legile emise ‎de predecesorul ‎său, ‎Omar ibn Al-Khattab, radhi Allahu ‎anhu.‎

Teritoriile deținute acum s-au extins în vest până ‎la ‎Maroc, ‎în est până la partea de sud-est a Pakistanului de ‎astăzi, ‎iar ‎în nord până în Armenia. Pe timpul califatului, a ‎fost ‎întemeiată ‎prima forță navală, Islamică, ‎diviziunile ‎administrative ale statului ‎au fost revizuite și ‎multe ‎proiecte publice au fost extinse și ‎terminate.‎

Uthman, radhi Allahu anhu, a trimis cei mai ‎marcanți ‎dintre ‎companionii Profetului Mohammed, radhi ‎Allahu ‎anhum, ca ‎reprezentanții săi personali, în diferite ‎provincii, ‎pentru a ‎controla conduita funcționarilor și ‎starea socială ‎a ‎poporului.‎

În cei doisprezece ani de califat ai lui Uthman, ‎radhi ‎Allahu ‎anhu, primii șase au fost marcați de pace și ‎liniște ‎internă, ‎iar în următorii ani, de revolte.‎

Reformele din perioada lui Uthman, radhi Allahu ‎anhu

Reformele economice

Monedelor persane, care conțineau ‎imaginea ‎ultimului ‎împărat persan, folosite în acea perioadă, li s-‎a ‎adăugat ‎expresia ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎Bismilleh‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎.‎

Uthman, radhi Allahu anhu, încă din tinerețe a fost ‎un ‎om ‎abil și un comerciant de succes, care a contribuit și ‎cu ‎averea ‎sa la dezvoltarea Imperiului Islamic.‎

Omar, radhi Allahu anhu, a interzis vânzarea ‎și ‎cumpărarea ‎terenurilor agricole, de pe teritoriile cucerite însă ‎Uthman, radhi ‎Allahu ‎anhu, a anulat această restricție, ‎pentru ‎prosperarea ‎schimburilor comerciale. De asemenea, ‎a ‎permis oamenilor ‎să facă împrumuturi de la Trezoreria ‎publică.‎‎‎

În anul 651, pe timpul califatului lui Uthman, radhi ‎Allahu ‎anhu, se ‎bat primele monede Islamice, dirhamul ‎persan, ‎având imprimată ‎imaginea împăratului persan ‎Yazgerd III ‎și expresia ‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎Bismilleh‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎.‎ ‎

Reformele economice introduse de Uthman, ‎radhi ‎Allahu ‎anhu, au adus bunăstare în rândul ‎populației ‎musulmane, ‎ca și nemusulmane, contribuind ‎la ‎prosperitatea ‎Imperiului.‎

Lucrările publice

Odată cu îmbunătățirea situației economice, ‎oamenii ‎au ‎început să-și investească banii în construcția de ‎clădiri ‎și ‎datorită acestui lucru, de-a lungul întregului ‎Imperiu ‎au ‎apărut clădiri mari și noi. Au fost construite mai ‎mult ‎de ‎cinci mii de moschei, iar Uthman, radhi Allahu ‎anhu, ‎a ‎extins și înfrumusețat Moscheea Profetului (Masjid An-‎‎‎Nabawi).‎

Odată cu mărirea armatei, și cantonamentele au ‎fost ‎extinse, ‎construindu-se mai multe barăci pentru soldați ‎și ‎grajduri ‎pentru cai.‎

În principalele orașe, au fost construite spații speciale, ‎așa-‎‎zise «case de oaspeți», pentru a ‎asigura ‎necesarul ‎comercianților care soseau din depărtări. ‎‎

De ‎asemenea, au ‎fost deschise mai multe piețe, unde ‎existau și ‎oameni care ‎se ocupau de pază și ordine.‎

În Irak, Egipt și Persia au fost săpate canale ‎de ‎irigare, ‎pentru dezvoltarea agriculturii.‎

În orașe, o atenție deosebită a fost ‎îndreptată ‎spre ‎asigurarea alimentării cu apă. Au fost săpate ‎sonde ‎în ‎Medina, pentru furnizarea apei potabile, și în ‎Mecca, ‎de ‎asemenea, furnizarea de apă a fost mult ‎îmbunătățită. ‎De ‎asemenea, prin canale, apa a fost irigată spre Kufa ‎și ‎Basra, ‎iar portul principal a fost plasat în Jeddah, în ‎loc ‎de ‎Shuaibia, deoarece acesta din urmă nu era ușor accesibil.‎ ‎‎

Administrația

Omar, radhi Allahu anhu, a lăsat scris în testamentul ‎său ‎ca ‎timp de un an după moartea sa să nu se facă ‎nicio ‎schimbare ‎administrativă. De aceea, timp de un ‎an, ‎Uthman, radhi Allahu anhu, ‎a menținut modelul ‎de ‎administrare politică, făcând mai ‎târziu ‎unele ‎amendamente.‎

Sub conducerea lui Omar, radhi Allahu anhu, Egiptul ‎a ‎fost ‎împărțit în două provincii, partea Superioară ‎și ‎partea ‎Inferioară, iar Uthman, radhi Allahu anhu, a ‎lăsat ‎Egiptul ‎într-o singură provincie, creând, astfel, ‎o ‎provincie ‎separată pentru Efriqya (literal Africa, ‎însemnând ‎Nordul ‎Africii). Omar, radhi Allahu anhu, a împărțit Siria ‎în ‎două ‎provincii, dar Uthman, radhi Allahu anhu, a ‎lăsat ‎una ‎singură.‎

În timpul califatului lui Uthman, radhi Allahu ‎anhu, ‎Imperiul ‎a fost împărțit în douăsprezece provincii, ‎după ‎cum ‎urmează: ‎ Medina, Mecca, Yemen, Kufa, Basra, ‎Jazira, ‎Faris, ‎Azerbaidjan, Khorasan, Siria, Egipt și Efriqya.‎ ‎‎

Provinciile au fost împărțite pe districte, în ‎Imperiu ‎existând ‎mai mult de 100 de districte, fiecare cu un ‎oraș ‎‎‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎‎capitală‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎, ‎având propriul guvernator, judecător și ‎‎«Amil» ‎‎(colector de ‎impozite). Toți guvernatorii au fost ‎numiți ‎personal, în scris, ‎de către Uthman, radhi Allahu anhu, ‎care ‎în momentul ‎alegerii lor, le înmâna un act juridic, prin ‎care ‎era ‎reglementat dreptul, ca și obligația fiecărui ‎guvernator. ‎‎

La ‎preluarea funcției, guvernatorul era obligat ‎să ‎adune ‎oamenii în moscheea principală și să le citească ‎actul juridic.‎ ‎‎

Odată cu extinderea Imperiului, Uthman, radhi ‎Allahu ‎anhu, ‎a avut nevoie de oameni de încredere pentru ‎a ‎putea ‎guverna. Unele surse vorbesc despre unele ‎favoritisme ‎ale ‎lui Uthman, radhi Allahu anhu, în favoarea rudelor ‎sale, ‎la ‎numirea guvernatorilor în patru provincii, Egipt, ‎Siria, ‎Basra ‎și Kufa, ei ținând frâiele puterii, acest ‎lucru ‎conducând la ‎nemulțumiri, proteste și chiar la revoltă ‎din ‎partea celor care ‎vedeau acest lucru ca pe o formă ‎de ‎nepotism.‎

Coranul

Uthman, radhi Allahu anhu, este, probabil, cel ‎mai ‎cunoscut ‎pentru înființarea comisiei care a furnizat cele ‎mai ‎multe ‎copii ale Coranului, sub forma în care ‎există ‎astăzi. ‎Necesitatea înființării acestei comisii a fost dată ‎de ‎faptul că ‎diferite centre, cum ar fi Kufa și Damasc, au ‎început ‎să ‎dezvolte propriile tradiții în recitarea Coranului ‎și notarea ‎lui cu ‎diferențele stilistice.‎

În timpul lui Uthman, radhi Allahu anhu, ‎odată ‎cu ‎răspândirea Islamului, au apărut diferențe tot ‎mai ‎evidente ‎în recitarea Coranului, datorită dialectelor ‎diferite ‎ale ‎limbii arabe. Un grup de companioni, în frunte ‎cu ‎Hudhaifa ‎ibn Al-Yaman, radhi Allahu anhum, care, fiind ‎alarmat ‎de ‎diferențele de recitări ale Coranului, a venit la ‎Uthman, ‎radhi ‎Allahu anhu, și i-a spus:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎O, Amir Al-Muminin, salvează această Umma, ‎înainte să ‎se ‎deosebească cu privire la Carte, la fel cum au ‎făcut ‎evreii și ‎creștinii!‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎

Uthman, radhi Allahu anhu, i-a trimis vorbă ‎Hafsei, ‎radhi ‎Allahu anha, soția Profetului Mohammed, ‎salla ‎Allahu ‎aleihi wa sallam, la care se afla ‎manuscrisul ‎complet, ‎compilat încă de pe timpul lui Abu Bakr, ‎radhi ‎Allahu anhu, ‎spunând:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Trimite-ne manuscrisul, astfel încât să putem face ‎copii ‎ale ‎acestuia, apoi ți-l vom returna.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎

Astfel, Hafsa, radhi Allahu anha, a trimis ‎manuscrisul ‎lui ‎Uthman, radhi Allahu anhu, care a ordonat lui ‎Zaid ‎ibn ‎Thabit, Abdullah ibn Az-Zubayr, Sa‎ꞌid ibn Al-‎ꞌAs și Abdur-‎‎‎Rahman ibn Al-Harith ibn Hisham, radhi Allahu anhum, ‎să ‎facă ‎copii.‎

Zaid, radhi Allahu anhu, a fost numit responsabil ‎de ‎acest ‎proiect, iar dialectul folosit a fost cel al tribului ‎Quraish, ‎din ‎care făcea parte și Profetul Mohammed, salla ‎Allahu ‎aleihi wa ‎sallam. Atunci când au terminat, o mare ‎parte a ‎copiilor Coranului ‎au fost trimise ‎comunităților ‎musulmane, iar copiile fragmentare au ‎fost ‎distruse, ‎pentru a eradica greșelile scripturale și ‎diferențele ‎de ‎dialect.‎

Califul Uthman, radhi Allahu anhu, a păstrat o ‎copie ‎pentru ‎el, iar manuscrisul original a fost trimis înapoi la ‎Hafsa, radhi Allahu anha.‎

Expansiunea militară

În perioada califatului lui Omar, radhi Allahu ‎anhu, ‎Imperiul ‎Islamic s-a extins într-un mod fără precedent, ‎iar ‎după ‎moartea lui și până la asasinarea ultimului lor ‎împărat, ‎în ‎anul 650, au existat revolte aproape pe tot ‎teritoriul ‎fostului ‎Imperiu Sasanid.‎

Califul Uthman, radhi Allahu anhu, a ‎organizat ‎expediții ‎militare pentru a înnăbuși revoltele și a ‎recâștiga ‎teritoriul ‎Persiei și alte teritorii din regiune.‎ ‎‎

Între anii 647-651, ofensive majore au fost ‎lansate ‎în ‎Cappadocia, Caesarea Mazaca, Cilicia și Isauria, iar în ‎‎650-‎‎‎651 împăratul Bizantin a fost forțat să intre la ‎negocieri ‎pentru ‎armistițiu.‎

A fost construită o puternică forță navală, iar în anul ‎‎649 ‎au ‎fost capturate insulele Creta și Rhodos. După ‎victoria ‎navală ‎împotriva flotei bizantine, a fost de ‎asemenea ‎capturată și o ‎parte a Siciliei.‎

În anul 652, a fost invadată regiunea Nubia, iar ‎capitala ‎ei, ‎Dongola, a fost cucerită.‎

Între anii 652-653, Peninsula Iberică a fost invadată, la ‎fel ‎ca ‎și zonele de coastă ocupate.‎

Între anii 654-655, Uthman, radhi Allahu anhu, ‎a ‎ordonat ‎pregătirea unei expediții militare ‎pentru ‎capturarea ‎Constantinopolului, însă înainte de ‎începerea ‎expediției, ‎Uthman, radhi Allahu anhu, a fost ucis.‎ ‎‎

Sentimente anti-Uthman

Potrivit unor surse Islamice, spre deosebire de ‎Omar, ‎radhi ‎Allahu anhu, care a menținut ordinea și disciplina ‎cu ‎o ‎mână de fier, Uthman, radhi Allahu anhu, a fost mai ‎puțin ‎aspru, ‎concentrându-se mai mult pe ‎prosperitatea ‎economică. În timpul ‎califatului lui Uthman, ‎radhi Allahu ‎anhu, oamenii au prosperat din ‎punct de vedere ‎economic, ‎iar pe plan politic s-au bucurat de mai ‎multă ‎libertate. Nu ‎au existat instituții care să canalizeze ‎activitățile ‎politice, ‎iar în lipsa lor, invidiile preislamice și ‎rivalitățile ‎tribale, ‎suprimate până atunci,‎ au erupt, culminând cu asasinarea ‎lui Uthman, radhi ‎Allahu ‎anhu.‎

În anul 655, Uthman, radhi Allahu anhu, a ‎îndrumat ‎oamenii ‎care aveau nemulțumiri împotriva ‎administrației ‎sale, să se ‎adune la Mecca pentru a efectua Hajj-‎ul, ‎promițându-le că ‎toate plângerile legitime vor fi rezolvate. ‎Ca ‎răspuns la ‎apelul lui Uthman, radhi Allahu anhu, ‎opoziția a venit ‎cu ‎delegații mari, din diverse orașe, pentru ‎a prezenta ‎plângerile lor ‎în fața adunării.‎

Uthman, radhi Allahu anhu, s-a adresat ‎poporului ‎său, ‎răspunzând pe larg criticilor adresate lui ‎și ‎administrației ‎sale, apoi a adăugat:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Am spus ce am avut de spus... acum sunt pregătit ‎să ‎vă ‎ascult... Dacă cineva dintre voi are o ‎plângere ‎legitimă ‎împotriva mea sau a administrației mele, este ‎liber ‎să-și ‎prezinte plângerea și vă asigur că voi face tot ce ‎este ‎mai ‎bine pentru a o soluționa.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎

Cu această ocazie, rebelii și-au dat seama că ‎oamenii ‎din ‎Mecca îl susțin pe Uthman, radhi Allahu anhu, și ‎că ‎nu ‎există șanse ca ei să aibă câștig de cauză, aceasta fiind ‎o ‎mare ‎victorie psihologică pentru Uthman, radhi ‎Allahu ‎anhu.‎ ‎‎

Conform învățaților sunniți, înainte de întoarcerea ‎în ‎Siria, ‎guvernatorul Mu‎ꞌawiya, verișorul lui Uthman, ‎radhi ‎Allahu ‎anhum, i-a sugerat că ar trebui să meargă în ‎Siria, ‎unde ‎atmosfera era pașnică, însă Uthman, radhi Allahu ‎anhu, ‎a ‎refuzat acest lucru, spunând că el nu vrea ‎să ‎părăsească ‎orașul lui Mohammed, salla Allahu aleihi ‎wa ‎sallam, ‎Medina.‎

Apoi, Mu‎ꞌawiya, radhi Allahu anhu, apoi i-a cerut să-‎‎i ‎permită trimiterea unei forțe armate din Siria, ‎pentru ‎apărarea lui ‎Uthman, radhi Allahu anhu, împotriva ‎oricărei ‎încercări a rebelilor ‎de a-i face rău. Uthman, radhi ‎Allahu ‎anhu, a respins și aceasta, ‎spunând că forțele siriene ‎în ‎Medina nu ar face altceva decât să ‎incite la un război civil.‎

Agitație în Medina

După efectuarea Pelerinajului, în anul 655, lucrurile s-‎au ‎mai ‎liniștit un timp, însă, într-o zi a anului ‎‎656, ‎Medina, ‎‎«capitala» lui‎ Uthman, radhi Allahu anhu, a devenit un ‎focar de intrigi și ‎de ‎neliniște.‎

Atunci când criza s-a adâncit în Medina, ‎Uthman, ‎radhi ‎Allahu anhu, s-a adresat congregației ‎din ‎Moscheea ‎Profetului, explicând și în același timp ‎respingând ‎toate ‎atacurile la adresa lui. Oamenii au fost din ‎nou ‎mulțumiți ‎de califul lor, astfel, Uthman, radhi Allahu anhu, ‎a ‎sperat ca ‎după discursul său, în care, de asemenea, a ‎explicat ‎poziția ‎sa și toate acțiunile sale, propaganda falsă ‎împotriva ‎lui să ‎înceteze.‎

Revolta armată împotriva lui Uthman, radhi Allahu ‎anhu

Situația politică din Egipt a jucat un rol important ‎în ‎războiul ‎propagandistic dus împotriva califatului, așa ‎că ‎Uthman, ‎radhi Allahu anhu, l-a convocat pe Abdullah ‎ibn ‎Sa‎ꞌad, ‎guvernatorul Egiptului la Medina, să se consulte cu ‎el ‎în ‎legătură cu situația creată și cu acțiunile viitoare ‎care ‎trebuie ‎adoptate. În lipsa lui Abdullah ibn Sa‎ꞌad, ‎radhi ‎Allahu anhu, ‎adjunctul său, Mohammed ibn Abu ‎Hudhaifa, ‎a organizat o lovitură ‎de stat și a preluat puterea. ‎Tot în ‎același an, guvernatorul de Kufa, ‎Abu Musa Al-‎Ash‎ꞌari, ‎radhi Allahu anhu, a ajuns în imposibilitatea de ‎a ‎putea ‎controla provincia, iar în Basra, guvernatorul ‎Abdullah ‎ibn ‎Amir a plecat să efectueze Hajj-ul, iar în lipsa ‎lui, ‎în ‎provincie s-a instalat o stare de confuzie. Astfel, ‎cele ‎trei ‎provincii principale din Egipt au devenit ‎independente ‎de ‎califat și centrul revoltelor.‎

Rebelii în Medina

Din Egipt, un contingent de o mie de persoane a fost ‎trimis ‎în ‎Medina cu instrucțiuni clare de a răsturna conducerea ‎și ‎de ‎a-l asasina pe Uthman, radhi Allahu ‎anhu. ‎Asemenea ‎contingente au mărșăluit de la Basra și Kufa ‎spre ‎Medina. ‎De asemenea, rebelii și-au trimis ‎reprezentanții ‎pentru a ‎lua legătura cu liderii opiniei publice din ‎Medina.‎

Reprezentanții contingentului din Egipt i-au propus ‎lui ‎Ali, ‎radhi Allahu anhu, să preia califatul de la ‎Uthman, ‎radhi ‎Allahu anhu, însă, el a refuzat. Cei din Kufa i-‎au propus același lucru lui Az-Zubair, radhi Allahu anhu, ‎iar ‎cei din ‎Basra lui Talha, radhi Allahu anhu, ambele ‎propuneri ‎fiind respinse.‎

Uthman, radhi Allahu anhu, a fost susținut de cei din ‎clanul ‎Umayya ‎ai tribului Quraish, și de câțiva oameni ‎din ‎Medina, însă cea mai ‎mare parte a oamenilor a ales să ‎fie ‎neutră.‎‎

Asedierea lui Uthman, radhi Allahu anhu ‎‎

Situația din Medina a fost de partea ‎rebelilor, ‎datorită ‎faptului că oamenii nu au opus nicio ‎rezistență. ‎Astfel, au ‎intrat în Medina și au ocupat casa lui ‎Uthman, ‎radhi Allahu ‎anhu, însă el avea libertate de ‎mișcare, ‎neimpunându-i ‎restricții.‎

Deși mulți dintre susținătorii lui Uthman, radhi ‎Allahu ‎anhu, ‎au dorit să lupte împotriva rebelilor, el, radhi ‎Allahu ‎anhu, a ‎interzis categoric acest lucru.‎

Uthman, radhi Allahu anhu, își făcea ‎Rugăciunile ‎la ‎Moscheea Profetului, iar rebelii se rugau ‎chiar ‎sub ‎conducerea lui. În timp ce Uthman, radhi Allahu ‎anhu, ‎se ‎adresa oamenilor din moschee, a fost aspru criticat ‎de ‎către ‎adversari, iar susținătorii săi au sărit în apărarea ‎lui. ‎S-a ajuns la un ‎schimb de vorbe dure și chiar la ‎aruncarea ‎pietrelor unora ‎împotriva celorlalți. O piatră l-a ‎nimerit pe ‎Uthman, radhi Allahu ‎anhu, iar el a căzut ‎inconștient, și ‎chiar după ce l-au ridicat și l-au ‎dus acasă, ‎starea lui a ‎rămas neschimbată.‎

Cele întâmplate în moschee au subliniat faptul că ‎cei ‎mai ‎mulți dintre oamenii din Medina au preferat să nu ‎lupte ‎de ‎nicio parte, astfel rebelii și-au ‎schimbat ‎strategia, ‎împiedicându-l pe Uthman, radhi Allahu anhu, ‎să ‎mai iasă ‎din casă.‎

Odată cu trecerea timpului, rebelii au ‎intensificat ‎presiunea ‎lor asupra lui Uthman, radhi Allahu anhu. ‎Au ‎interzis, la ‎început, aprovizionarea cu alimente, ca mai ‎apoi ‎și ‎alimentarea cu apă. Atunci când Ramla bint Abu ‎Sufiyan, ‎radhi ‎Allahu anha, văduva Profetului Mohammed, ‎salla ‎Allahu aleihi wa ‎sallam, a venit să-l vadă pe Uthman, ‎radhi ‎Allahu anhu, aducându-i ‎provizii, nu i s-a permis să ‎intre. De ‎un tratament similar a avut parte și Aisha, radhi Allahu anha, ‎văduva ‎Profetului ‎Mohammed, salla Allahu aleihi wa sallam, și ‎fiica ‎lui Abu ‎Bakr, radhi Allahu anhu, la încercarea ei de a-‎i ‎aduce ‎alimente lui Uthman, radhi Allahu anhu.‎

În timpul asediului, susținătorii lui Uthman, ‎radhi ‎Allahu ‎anhu, care erau mai numeroși decât rebelii, i-‎au ‎cerut ‎acordul să lupte împotriva rebelilor, însă ‎califul, ‎radhi ‎Allahu anhu, a interzis acest lucru, pentru a ‎evita ‎vărsarea ‎de sânge a unui musulman de către ‎alt ‎musulman, ‎spunând:‎

‎‎‎‎‎‎
"‎‎‎‎‎‎Nu vreau vărsare de sânge printre musulmani, ‎pentru a-‎mi ‎salva gâtul.‎‎‎‎‎"‎‎‎‎‎

Din nefericire pentru Uthman, radhi ‎Allahu ‎anhu, ‎confruntarea totuși a avut loc, fiind uciși ‎câțiva ‎dintre ‎rebeli, iar dintre susținătorii săi, au fost răniți ‎Hassan ‎ibn ‎Ali, care a luptat alături de fratele lui Husein, ‎și ‎Marwan, ‎radhi Allahu anhum. Aisha, radhi Allahu ‎anha, ‎de ‎asemenea, a participat, prin incitarea poporului ‎la ‎luptă ‎pentru eliberarea lui Uthman, radhi Allahu anhu.‎ ‎‎

Odată cu începerea Pelerinajului și părăsirea ‎de ‎către ‎oameni a orașului Medina pentru a pleca spre ‎Mecca, ‎criza ‎s-a adâncit în continuare, însă rebelii au ‎înțeles ‎că ‎musulmanii, odată strânși la Mecca din toate ‎părțile ‎lumii, ‎și-ar putea îndrepta pașii spre Medina pentru a-l ‎salva ‎pe ‎Uthman, radhi Allahu anhu. Prin urmare, au decis ‎să ‎ia ‎măsuri capitale împotriva lui Uthman, radhi ‎Allahu ‎anhu, ‎înainte de terminarea Hajj-ului.‎

Asasinarea lui Uthman, radhi Allahu anhu ‎‎

Rebelii s-au întors la casa lui Uthman, radhi Allahu ‎anhu, ‎și ‎au găsit căile de intrare foarte bine păzite ‎de ‎către ‎susținătorii califului, radhi Allahu anhu, însă ‎au ‎escaladat ‎peretele din spatele casei, astfel strecurându-‎se ‎în ‎interiorul ei. Odată ajunși la Uthman, radhi Allahu anhu, l-‎‎au ‎lovit puternic în cap. Na‎ꞌilah, soția acestuia, radhi ‎Allahu ‎anha, a ‎sărit să-l protejeze cu propriul corp, însă și ea ‎a fost ‎tăiată la degete, ‎atunci când și-a ridicat mâna ‎spre ‎protejarea lui. Rebelii i-au aplicat mai multe lovituri, până când l-au omorât.‎

La muzeul din Tashkent, se află Coranul pătat cu ‎sângele ‎lui ‎Uthman, radhi Allahu anhu.‎

Rebelii au încercat să mutileze corpul neînsuflețit ‎al ‎lui ‎Uthman, radhi Allahu anhu, însă, alertați de ‎strigătele ‎lui ‎Na‎ꞌilah și ale Ramlei bint Shaibah, văduvele ‎lui, ‎radhi ‎Allahu anhunna, susținătorii lui au intrat în casă, ‎ucigându-‎‎i pe criminali, însă pentru califul Uthman, radhi ‎Allahu ‎anhu, a fost ‎prea târziu.‎

Chiar și după moartea acestuia, radhi Allahu anhu, ‎rebelii ‎au ‎rămas în jurul casei, nepermițând înmormântarea lui.‎ ‎‎

Înmormântarea

În ziua morții, un număr de companioni, radhi ‎Allahu ‎anhum, ‎a venit pentru a-l înmormânta pe Uthman, ‎radhi ‎Allahu anhu, ‎iar din cauza situației tensionate de pe ‎străzile ‎Medinei, ‎corpul lui a fost îngropat după asfințitul ‎Soarelui. Az-‎Zubair ‎ibn Awwam, radhi Allahu anhu, a oferit ‎Rugăciunea ‎de ‎înmormântare și l-a așezat în mormânt, ‎respectând ‎astfel, ‎dorința lui Uthman, radhi Allahu anhu.‎

Allah subhanahu wa ta‎ꞌala să fie mulțumit de el! Amin!‎ ‎‎

Allahu Alam
Redactor Șef Adjunct
Gabriela Gharabli